Redan idag finns möjlighet att ladda sin elbil på ett flertal platser i Sandviken, både för kommunens egna verksamheter och för privatpersoner och näringsliv. Midroc och TST är de underleverantörer som utför installationen av de nya laddpunkterna på uppdrag av Sandviken Energi. De placeras ut i hela kommunen och kommer att tas i bruk vartefter de installeras. Hela projektet förväntas vara klart under året.

– Fler och fler väljer elbil. Det är därför viktigt att sänka ribban för den som går i sådana tankar. Vi bygger för framtiden och vi bygger i hela kommunen, säger Patrick Sjöstedt, projektledare på Sandviken Energi.

Uppkopplat system ger ständiga förbättringar
Hälften av de nya laddpunkterna är öronmärkta för kommunens egna bilar till en början. Sandviken Energi har dock en flexibel syn på nyttjandet.

– Varje laddpunkt är uppkopplad, vilket innebär att vi kommer att se hur de används. Det gör att vi kan optimera användandet av dem löpande. Att få så hög nyttjandegrad som möjligt är det viktigaste, berättar Sjöstedt.

Som användare hittar du lediga stolpar via en enkel app. Betalning sker antingen via appen eller med kreditkort. Kommunanställda får en så kallad RFID-tagg för att identifiera sig och ”betala”. De kommer också att få utbildning under hösten och vintern.Om Sandviken PurePOWER
Sandviken PurePOWER är samlingsnamnet på de aktiviteter som sker i närområdet kring Sandviken avseende fossilfri energi och hållbara transporter. Vätgastankstationen och biogastillverkningen i Forsbacka och är några exempel som ger möjligheter till fossilfria och koldioxidneutrala transporter. Norr om Sandviken finns även en av nordens största vindkraftsparker som skapar grön el och banar väg för framtidens fossilfria industrier.

För mer information, kontakta Patrick Sjöstedt, telefon 026-24 17 70 eller patrick.sjostedt@sandvikenenergi.se

Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, vattenkraft samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 150 medarbetare och omsätter cirka 470 miljoner kronor. Bolaget är också delägare i elhandelsföretaget Bixia AB.

Alla verksamheter inom Sandviken Energi-koncernen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Sandvikens infrastruktur, utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi återinvesterar våra vinster för att stärka Sandviken Energis konkurrenskraft och levererar prisvärda produkter med hög driftsäkerhet.

Sandviken Energi AB är ett helägt dotterföretag till Sandvikens Stadshus AB i Sandvikens kommun och är dessutom moderbolag i en koncern som innehåller de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB.


Artikeln är publicerad i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt publicerade och distribuerade till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till http://www.presstjanst.se i samarbete med http://www.svenskpress.se