När ska man byta eller beställa en ny bilnyckel?

Om du har tappat din bilnyckel är det viktigt att snabbt överväga dina alternativ för att säkerställa både personlig säkerhet och tillgång till din bil.

När är det bättre att beställa ny nyckel?

Att beställa ny nyckel är ofta den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen för en borttappad bilnyckel.

Om du har en assistansförsäkring som täcker förlorade nycklar, eller om din befintliga nyckel är kopplad till ett modernare och säkrare låssystem som kan omkodas, bör detta alternativ väljas.

För att säkerställa en snabb och pålitlig tillgång till nya nycklar kan du vända dig till A6 lås och larm. De är experter på säkerhetslösningar och garanterar effektiv service.

När ska man byta billås?

Byta billås bör övervägas om du misstänker att din tappade bilnyckel kan leda till en säkerhetsrisk, exempelvis om den förlorats på en plats där den enkelt kan kopplas till ditt fordon.

Säkerheten är en prioritet, om bilnyckeln hamnat i fel händer kan ditt låssystem komprometteras. Ett bilbyte är också aktuellt om du har en äldre modell eller ett bilmärke där omkodning inte är möjlig eller om kostnaden för omkodning närmar sig priset för ett helt nytt låssystem. 

Större bilförsäkringar erbjuder ersättning i dessa fall, men det är nödvändigt att göra en polisanmälan och kolla din bilförsäkring för specifika villkor.

Förlustanmälan och försäkring

Vid förlust av bilnyckel är det viktigt att snabbt göra en förlustanmälan och kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad din försäkring täcker.

Skadeanmälan till försäkringsbolaget

När du har tappat bort din bilnyckel bör du först anmäla förlusten till polisen. Därefter är nästa steg att göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

Det är viktigt att agera snabbt för att möjliggöra ersättning om försäkringsavtalet täcker sådana händelser.

Vilka försäkringar täcker förlust av bilnycklar?

Bilförsäkringar kan variera när det gäller täckning av förlust för bilnycklar. En halvförsäkring täcker ofta inte denna typ av förlust, medan en helförsäkring ibland kan inkludera detta skydd. 

En annan tilläggsförsäkring som kan vara relevant är allrisk- eller drulleförsäkring, som kan erbjuda ersättning för en borttappad bilnyckel under förutsättningen att du inte varit grovt oaktsam.