I rapporten kan vi bland annat läsa att 87 % av respondenterna svarar att hållbarhet är viktigt och 75 % av Sveriges unga tycker att det är positivt att varumärken uttrycker starka åsikter kring hållbarhet i sin kommunikation.

Vidare kan vi läsa att hållbarhet är viktigt för unga och bör därmed kommuniceras. Mer än hälften av alla unga, 59 %, uppger att kommunikation som har budskap som berör hållbarhet gör dem mer positivt inställda till varumärket. Över hälften 58 % uppger också att det hjälper dem att fatta mer informerade konsumtionsval. 66 % tycker att kommunikationen är enkel att förstå. 55 % av de unga är också tillitsfulla, och tror på att företagen verkligen gör det som uppges i kommunikationen.

– Hållbarhet är sedan länge en naturlig del i vår verksamhet och med hållbar logistik menar vi att transporten, förutom att den är klimateffektiv, också är trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv. Det ska vara enkelt att vara kund och roligt att vara medarbetare hos oss och vi är både glada och stolta över att det uppmärksammas på detta vis, säger Erica Kronhöffer, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo.

Ta gärna del av och läs mer av den intressanta rapporten Framtidens hållbaraste varumärken 2020 https://hallbaravarumarken.se/

Artikeln är publicerad i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt publicerade och distribuerade till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till www.presstjanst.se i samarbete med svenskpress.se.