Försäkringskassan har även meddelat att de inte har någon sammanställd statistik över handläggningstid för anpassningsbidraget, därför redovisas i RUT-rapporten enbart handläggningstiden för bilstödets grundbidrag.
Rapporten visar:
- Antalet mottagare av bilstödets grundbidrag har gått ned från 1430 stycken 2013 till 603 personer 2017.
- Utbetalningarna har minskat från 83,9 miljoner 2013 till 29.3 miljoner 2017, avseende grundbidraget
- Handläggningstiderna för grundstödet har ökat kraftigt och för anpassningsbidraget har man inte någon statistik för handläggningstid men enligt företrädare för företag som anpassar bilar för funktionsnedsatta kan det röra sig om upp till 2 år!
I en kommentar till RUT rapporten säger Riksdagsledamot Lars Beckman (M):
- Regeringen har sedan 2014 kraftigt försämrat stödet för Sveriges funktionsnedsatta genom de neddragningar som har skett i LSS. Den här RUT rapporten visar att även på området bilstöd har kraftiga försämringar skett. Att regeringen nu i panik har tillsatt en utredning ett par månader före valet är helt otillräckligt då situationen aldrig borde ha inträffat.
Det senaste året har antalet anställda minskat med 40 procent i den begränsade krets av företag i Sverige som sysslar med bilanpassning.
- Branschen som är liten i Sverige med bara 13 företag har minskat sin anställda med 40 procent det senaste året på grund av nedskärningarna i bilstödet, vilket ger betydande svårigheter för de som är i behov av bilstöd, säger Andreas Gunnerius, Anpassarna Gunnérius AB.
- Det krävs akuta åtgärder från regeringen för att skynda på handläggningen av bilstödet och då särskilt handläggningstiden för anpassningsbidraget eftersom det får väldigt negativa konsekvenser för den enskilde, som är i behov av bilstödet, men även för företagen i branschen, säger Lars Beckman. Om företag i den här branschen tvingas lägga ner kommer det att minska möjligheterna för funktionsnedsatta att få sina fordon såväl servade som ombyggda i framtiden.
Situationen är upprörande, anser Lars Beckman, som också har ett starkt engagemang i frågor som rör funktionsnedsatta.
- Jag kräver handgripliga åtgärder från ansvarigt statsråd för att förkorta handläggningstiderna redan nu i sommar, avslutar Lars Beckman.
Bilstöd ges till personer som har en varaktig funktionsnedsättning och har stora svårigheter att förflytta sig eller åka med allmänna kommunikationer. Bilstödet är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter särskilda behov. Inköpsstödet finns i form av grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag. En person kan också beviljas anpassningsbidrag för att ändra en tidigare köpt bil.
Lars Beckman har ställt en kompletterande fråga till ansvarigt statsråd engående bilbidragen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/rapporteringen-av-forsakringskassans-handlaggning_H5111582

Text: Torbjörn Edlund