Polen har valt att tillfälligt sänka momsen på bensin och diesel fr.o.m den 1 februari 2022 från tidigare 23 procent till åtta procent, dvs under den lägsta normalskattesatsen för moms. Polen nyttjade möjligheten att utöver den reglerade normalskattesatsen tillämpa *reducerade skattesatser på specifika varor och tjänster. De reducerade skattesatserna får inte vara lägre än fem procent.

Sverige har därmed alla möjligheter att sänka momsen på drivmedel till 15 procent. Det skulle, tillsammans med sänkning av energi- och koldioxidskatterna till EU:s minimiskattenivåer, innebära en prissänkning vid pump med cirka fem kronor, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. 
Svenska Taxiförbundet uppmanar därför Regeringen att snarast undersöka möjligheten sänka momsen på drivmedel till lägsta normalskattesats. Det skulle rädda den svåra situation som transportbranschen drabbats av.
– Jag anser att det borde finnas utrymme för att sänka skatten på drivmedel för staten tjänar mycket på höjningarna som varit sedan årsskiftet, säger Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi som är medlem i Svenska Taxiförbundet. Vi hoppas att man även kommer att räkna in fossilfria bränslen i skattesänkningen för annars blir vi som enbart kör fossilfritt att missgynnas.  Man måste även göra något åt reduktionsplikten som gör så det har blivit brist på fossilfritt bränsle. Reduktionsplikten innebär att det måste vara en viss procent fossilfritt i  vanlig diesel och vid årsskiftet så höjde man procenten för iblandning. Man måste först se till att nyproduktionen av fossilfritt kommer igång innan man höjer reduktionsplikten för annars får det till följd att priserna rusar ytterligare.

* Enligt EU Kommissionen kan medlemsländer själva välja de momssatser man anser mest lämpliga i enlighet med sin skattepolitik, så länge man respekterar EU:s regler.

I december 2021 antog EU:s finansministrar nya momsregler vilka skulle kunna ge medlemsstaterna mer flexibilitet att tillämpa reducerade skattesatser på vissa varor och tjänster. Dessa nya regler har ännu inte trätt ikraft men EU-kommissionen tycks inte ha invänt mot att Polen tillämpar en reducerad momsskattesats, dvs åtta procent på drivmedel.

För mer information från Gävle Taxi
Peter Jansson
Operativ chef
026-66 44 04
12@gavletaxi.se
https://gavletaxi.se

Om Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att verka för en sund och blomstrande taxibransch som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Kontakt
Bawer Coskun
Förbundsdirektör
Mobil: 070 459 94 64
bawer.coskun@taxiforbundet.se
https://www.taxiforbundet.se