Det är därför klokt att överväga att redan nu byta till lysrör led som ett mer energieffektivt och miljövänligt alternativ.

Om du har bara några få lysrörsarmaturer hemma kan det räcka med att byta själva lysröret, medan det på kontor eller arbetsplatser ofta är ekonomiskt fördelaktigt att byta hela armaturen.

Vad utgör en bra belysning?

Nu, när vi diskuterar belysning, är det viktigt att förstå vad som utgör bra belysning och hur den påverkar de som vistas eller arbetar i ett visst utrymme. En dålig belysning kan leda till trötthet och minska produktiviteten. Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer bör allmänbelysningen i ett kontorsutrymme vara minst 300 lux. Om arbetsuppgifterna kräver noggrann syn, kan det vara nödvändigt med upp till 1500 lux vid arbetsytan. Dessutom bör belysningen inte vara bländande eller skapa alltför stora kontraster mellan ljusa och mörka områden för att undvika obehag och påverkan på ögonhälsan.

Varför gå över till lysrör med LED på arbetsplatsen?

Nu står många arbetsplatser inför behovet av att hitta mer hållbara alternativ för belysning. LED lysrör och armaturer erbjuder många fördelar. En av de mest påtagliga fördelarna är den dramatiska minskningen av energiförbrukning, vilket resulterar i en nästan halverad elförbrukning jämfört med konventionella belysningsalternativ. Dessutom har LED-armaturer en betydligt längre livslängd, mer än dubbelt så lång som traditionella alternativ. Dessa faktorer leder till betydligt lägre elkostnader, vilket är en ekonomisk vinst.

En annan fördel med LED-armaturer är att de är flimmerfria, vilket skapar en mer behaglig belysningsmiljö. De är också robusta nog att klara av bullriga miljöer där vibrationer är vanliga, vilket bidrar till att förlänga deras livslängd och minskar behovet av regelbunden service och underhåll.