Vid ett event i Göteborg, idag den 13 oktober 2021, avtäcktes fordonet – en lastbärare för användning inom gruvdrift och stenbrytning – av Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen. 

Under premiären som sändes online och kan ses här fick åskådarna se världens första maskin tillverkad av fossilfritt stål. Dessutom informerades de om ytterligare ett banbrytande samarbete inom hållbart stål. EU-kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton, och Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan deltog vid eventet tillsammans med Martin Lindqvist, VD för SSAB, och en rad andra talare. 

"Initiativet med SSAB sätter standarden för en fossilfri framtid. Precis som att världens länder samlas vid FN:s 26:e klimatkonferens för att diskutera klimatförändringarna måste även företag och industrier samarbeta för att utveckla nya och innovativa lösningar för en framtid fri från utsläpp av växthusgaser. Volvokoncernen strävar efter att ingå innovativa samarbeten, som t.ex. samarbetet med SSAB. Vi gör det för att utveckla attraktiva, säkra och effektiva nya fordon och maskiner som banar vägen för ett mer hållbart transport- och infrastruktursystem anpassat för framtiden", menar Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen.

Med målet att vara klimatneutrala och uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2040 arbetar Volvokoncernen för att utveckla hållbara transport- och infrastrukturlösningar för framtiden. Vid sidan av elektrifiering av fordon och maskiner strävar Volvokoncernen efter att minska koldioxidavtrycket från hela leveranskedjan, och den senaste innovationen är ytterligare ett steg i rätt riktning. 

"Att presentera det första fordonet i världen tillverkat av SSAB:s fossilfria stål är en riktig milstolpe. Vårt samarbete med Volvokoncernen visar att den gröna omställningen är möjlig och ger resultat", säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef för SSAB. "Tillsammans kan vi fortsätta att minska vårt klimatavtryck hela vägen till slutkunden och samtidigt säkerställa att våra kunder får stål av högsta kvalitet. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Volvokoncernen inom forskning och utveckling för att ta fram ännu fler fossilfria stålprodukter."

Omställningen mot grönt stål är ett viktigt steg både för Volvokoncernen och för transport- och infrastrukturbranschen i sin helhet, i synnerhet om man betänker att 70 % av en lastbils vikt utgörs av stål och gjutjärn – en siffra som är ännu högre än så för Volvos maskiner. Denna första konceptmaskin, tillverkad vid Volvo CE:s anläggning i Braås, är bara början. Serietillverkning i mindre skala planeras under 2022 och följs sedan av masstillverkning. 

Se eventet här: volvogroup.com/greensteel

Artikeln är publicerad för motormagasinet.nu i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt skicka pressreleaser till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med nyhetsbyrån svenskpress.se.