Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– Vi är ett e-learningbolag som erbjuder kurser inom körkort. Vi har i dagsläget inga fler affärsområden men kommer med största sannolikhet att släppa kurser inom ett nytt utbildningsområde under 2021.

Hur många anställda är ni idag?
– Vi är i dagsläget fem anställda, men hoppas kunna utöka detta kraftigt under senare delen av 2021.

Hur ser de närmaste planerna ut?
– Vi planerar att utöka kursutbudet och förbättra existerande kurser. Utöver det kikar vi på det nya utbildningsområdet.

Vad är målsättningen i framtiden?
– Vi vill bli bäst i världen på e-learning och verkligen göra det roligt att lära sig.

Hur kom ni på affärsidén?
– Vi tycker att utbildning generellt sett är ett väldigt intressant och eftersatt ämne. En av oss bröder höll på att ta körkort och då började vi diskutera processen och insåg att det är en väldigt intressant nisch som verkligen har möjlighet att rädda liv om man lyckas göra lärandet så pass roligt att användare tar till sig och behåller informationen.

Har ni något övrigt att berätta?
– Vi tycker att det är jättekul att donationsfonden uppmärksammat vårt arbete. Det är fantastiskt att det finns en sån fond som stödjer bolag som är framåt.

Namn: David Waldenback
Ålder: 31
Titel: Medgrundare
Hemsida: https://zutobi.com/se

Bildtext. De fem bröderna som grundat Zutobi: Tim, Lucas, David, Leo och Joel Waldenbäck.

Fakta om Ahlgrenska Donationsfonden
- Lanserades 2014 efter en donation av Robert och Anita Ahlgren. Fonden har ett sammanlagt värde på drygt 40 miljoner kronor och är en av regionens större.
- I och med detta anslag har fonden delat ut närmare sju miljoner kronor till 38 av länets företag inom vitt skilda branscher.
- Familjen Ahlgrens anda var viktig för bildandet av donationsfonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var också att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten och som satsar för att växa.
- I samarbete med Mellansvenska Handelskammaren verkar fonden inom Gävleborg. Såväl enskilda personer som instutioner (företag och organisationer) är välkomna att söka.
- Nästa period för ansökningar till den Ahlgrenska Donationsfonden stänger 31 oktober 2021
För mer information se https://ahlgrensdonationsfond.se