Den mänskliga faktorn

Du köper en bil eller lämnar in din bil på en verkstad.

Förhoppningsvis blir du oftast nöjd men ibland kan du också bli rejält besviken. Inte ens en ny bil fungerar alltid felfritt och på en verkstad kan fel diagnosticering och felmätning råka ske.

Det mänskliga kunnandet på en verkstad är inte alltid så lätt att bedöma och går du på en nit får du i regel betala ändå.

Att verkstadskillen på nyöppnade lokala verkstan bjuder på varm Oboy från kaffeautomaten är ingen garanti för att han kan fixa dina skyhöga CO-värden i avgaserna eller byta kamrem rätt.

Då känns det naturligtvis så lagom roligt om kalaset har spräckt din månadsbudget så du får knapra på besparingarna.

Den maskinella faktorn

En annan viktig faktor inom bilvärlden är att jobben ofta behöver utföras med proffsiga mätinstrument, verktyg och maskiner.

Det gäller på såväl tillverkningssidan som inom reparationsområdet.

Vad man sällan tänker på är att det därför också är viktigt vilka leverantörer och underleverantörer tillverkarna och bilverkstäderna själva anlitar.

Som exempel kan nämnas alla de komponenter som behövs i de verktyg och maskiner som mäter och kontrollerar drag-, kraft- och lastvariabler. 

Företag som säljer exempelvis kraftgivare, vågceller och trådtöjningsgivare för användning i t.ex. bilindustrin är relativt okända för konsumenten men firmor typ Load indicator är ett typiskt exempel på företag som levererar sådana produkter. Dessa produkter måste givetvis hålla högsta kvalitet.

Vad som kännetecknar bilservice värd namnet är alltså att det måste finnas professionell kunskap plus bra verktyg och maskiner på verkstan du anlitar.

Branschen sanerar lyckligtvis sig själv - har du blivit besviken på gjorda jobb eller blivit överfakturerad så återvänder du knappast.